CPU Intel Xeon E5-2683 v4 (16 Nhân/32 Luồng | 2.1GHz turbo 3.0GHz | 40MB Cache)

8,000,000VND