ASUS ESC4000 G3

Liên Hệ

  • Số VGA tối da:   4
  • Form:                 2U
  • Bảo hành:          12 tháng