Dell PowerEdge R730 – 16 x 2.5 INCH

Liên Hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R730 barebone Raid H730 16×2.5″

– Dell PowerEdge R730

– CPU: Option support 2 x E5 2600v4 – v4

– Ram: Option

– HDD: Option support 16 x 2.5”

– Raid H730 1GB support Raid 0 1 5 10 50 60

– Power: 750W